Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

ILOZ

begrip, compassie, inclusief, levensbeschouwing, respect, verbinding

Zoetermeer is een stad van en voor elkaar. Het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) brengt dit gevoel van saamhorigheid in de praktijk door een grote diversiteit aan gemeenschappen met elkaar te verbinden. Want iedere inwoner van Zoetermeer telt mee

Mensen bijeen brengen

Onze stad is een thuis voor vele kleurrijke bewoners. Hoe waardevol om de kracht van deze diversiteit tastbaar te maken. Daarom zijn allerlei levensbeschouwingen verenigd in het ILOZ: kerken, moslimorganisaties, de joodse-, baha’i-, hindoe-, humanistische en Syrisch-culturele gemeenschappen in Zoetermeer. Samen vormen zij een waardevolle gesprekspartner van de gemeente en organiseren zij allerlei activiteiten. Door op een laagdrempelig manier mensen van verschillende culturen bij elkaar te brengen komen gesprekken op gang. Dit maakt van het ILOZ een platform voor ontmoeting en dialoog.

Samenwerken

Als het gaat om het zoeken naar ontmoeting en dialoog, weten verschillende gemeenschappen in Zoetermeer elkaar al sinds ruime tijd te vinden. Dit mondde uit in het ILOZ, een stichting zonder winstoogmerk die subsidie ontvangt van de gemeente. Het ILOZ juicht samenwerking toe met mensen en groepen die zichzelf herkennen in de wens om bij te dragen aan een goede verstandhouding tussen diverse culturen en levensbeschouwingen in Zoetermeer. Daarmee geven we invulling aan ons platform.

Een greep uit de activiteiten

Het ILOZ biedt ruimte voor inwoners van Zoetermeer zodat zij elkaar vanuit begrip en wederzijds respect kunnen vinden. Zo zijn er dialoogavonden rond thema’s zoals gelijkwaardigheid, jeugd en opvoeding. Ook voor zingeving en bewustwording is volop aandacht, bijvoorbeeld door op speelse wijze te ontdekken hoe iedereen – ook jijzelf – niet vrij is van vooroordelen. En tijdens schoolvakanties zijn er leuke activiteiten voor kinderen. Naast deze manieren om mee te doen, werkt het ILOZ aan twee hoofdthema’s: vrede en compassie.

Aankomende Activiteiten

Geen evenementen gevonden!

ILOZ biedt haar maatschappelijke partners de kans om zich verder te bekwamen in het omgaan en begeleiden van de stroom nieuwkomers in Zoetermeer.

Met een exclusieve training SUCCESVOLLE NIEUWKOMERS IN DE SAMENLEVING beantwoorden we de behoefte aan specifieke ondersteuning om echt effectief met deze doelgroep te werken. Jongeren hebben vaak veel meegemaakt, komen uit verschillende culturen én hebben vaak specifieke uitdagingen waar extra begeleiding en ondersteuning voor nodig is. Meer Info

Het laatste nieuws

training SUCCESVOLLE NIEUWKOMERS IN DE SAMENLEVING

ILOZ biedt haar maatschappelijke partners de kans om zich verder te bekwamen in het omgaan en begeleiden van de stroom nieuwkomers in Zoetermeer. Met een exclusieve training SUCCESVOLLE NIEUWKOMERS IN DE SAMENLEVING beantwoorden we de...

Lees meer

Eid Al Fitr Festival 2022

Een prachtig Eid Al Fitr Festival voor de bewoners van het AsielZoekersCentrum (AZC) in Zoetermeer, dinsdagmiddag 3 mei jl. op het terrein van het AZC! Samen met diverse maatschappelijk organisaties en vele vrijwilligers hebben wij een...

Lees meer

Onze Partners

Handvest van Compassie

Ambassade van Vrede