Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
8 januari 2019

Verslag dialoogavond 28 november 2018 met als thema Elkaar zien.

Het ILOZ had deze dialoogavond met als thema “Elkaar zien” in samenwerking met de gemeente Zoetermeer georganiseerd in het kader van het Handvest van Compassie. Met een kleine 50-tal aanwezigen, van jong tot iets ouder, met mensen vanuit het jongerenwerk en de ouderenzorg, mensen vanuit de politiek, de maatschappij en vanuit diverse levensovertuigingen waren we bijeengekomen in de trouwzaal in het Forum.

De avond werd geopend door Jacobien Groeneveld, wethouder in het uit 5 verschillende politieke partijen samengestelde college. Zij beriep zich erop dat zo’n divers college met 5 geloven op 1 kussen alleen succesvol kon samenwerken door heel veel met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren en te ontdekken dat er meer is wat je bindt dan wat je scheidt. Dit inzicht wenste zij de aanwezigen voor vanavond ook toe.

Hierna zijn de aanwezigen aan 6 dialoogtafels met elkaar in gesprek gegaan zonder vooroordelen en met aandacht voor elkaar. Onverwacht mocht ik een van de gespreksleiders zijn. Aan alle tafels is gepraat over dromen en wensen en wat we er zelf aan kunnen doen om realisatie daarvan dichterbij te brengen.

Iemand aan onze tafel droomde bijvoorbeeld dat mensen elkaar op straat weer daadwerkelijk zouden zien en begroeten, zoals “vroeger” , toen er nog geen mobiele telefoons waren en men minder bang was op straat. Wat zouden we daar nu zelf aan kunnen doen? Heel simpel, zeiden ze bij ons aan tafel door bij het naar buiten gaan je buurman of buurvrouw te groeten of een praatje te beginnen, in je straat, bij de bushalte, in de winkel. Door elkaar te spreken, leer je elkaar kennen en begrijpen. Voor mij in ieder geval een mooi actiepunt om mee naar huis te nemen na een geslaagde dialoogavond. Hier komt zeker een vervolg op.

Media

Gerelateerde berichten

training SUCCESVOLLE NIEUWKOMERS IN DE SAMENLEVING

ILOZ biedt haar maatschappelijke partners de kans om zich verder te bekwamen in het omgaan en begeleiden van de stroom nieuwkomers in Zoetermeer. Met een exclusieve training SUCCESVOLLE NIEUWKOMERS IN DE SAMENLEVING beantwoorden we de behoefte aan specifieke...

Eid Al Fitr Festival 2022

Een prachtig Eid Al Fitr Festival voor de bewoners van het AsielZoekersCentrum (AZC) in Zoetermeer, dinsdagmiddag 3 mei jl. op het terrein van het AZC! Samen met diverse maatschappelijk organisaties en vele vrijwilligers hebben wij een mooie dag georganiseerd! Met...