Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
18 maart 2019

Afschuw, verdriet, zorg, wanhoop en hoop

Dat zijn de gevoelens die bij de deelnemers in het ILOZ-platform strijden bij het nieuws over de weerzinwekkende aanslag in Christchurch, Nieuw Zeeland.

Terrorisme heeft geen godsdienst

Afschuw: wat drijft een dader tot zo’n terroristische daad in een huis van gebed – een huis van vrede. Hoe diep moet die haat zitten, en waar komt dat vandaan? De ‘Breivik van Nieuw Zeeland’, gevoed door extremistisch gedachtengoed dat ook in Nederland klinkt.

Verdriet: meeleven met de slachtoffers en met de na- en naastbestaanden. Hoe kunnen getroffenen dit verlies, deze traumatische verminking van hun levens, ooit te boven komen…. We bidden voor hen, om troost en voor nabijheid van God en mensen.

Zorg bij velen in de moslimgemeenschap; bij sommigen ook angst. Want ook in Nederland brandstichting, bekladding en varkenskoppen bij moskeeën. Van Enschedé tot Maastricht. De veiligheid van de moslimgemeenschap wordt in ons land onderschat. En hoe veilig is Zoetermeer? Die zorg bestaat niet alleen bij de moslimgemeenschap. Want stel je voor dat mijn voetbalmaatje, mijn klasgenoot, mijn beste buur in de moskee wordt neergemaaid….

Wanhoop. Hoe lang al, en hoe lang nog vallen er slachtoffers door blinde haat? En is meer politie-machtsvertoon daarop het enige antwoord? Haat vindt zijn wortels in polarisatie. Polarisatie is de wrange vrucht van een klimaat waarin de vrije meningsuiting niet ‘gehinderd’ wordt door waarden als respect en fijngevoeligheid. Hoe lang nog?

Hoop. Uit de aanslag in Parijs (Charlie Hebdo, januari 2015) is het ILOZ ontstaan. Een platform waarin baha’ï, christenen, hindoes, humanisten, joden en moslims elkaar ontmoeten en samenwerken. Dat is de paradox van het kwaad: waar chaos en wanhoop wordt ‘gezaaid’, worden mensen en harten naar elkaar toegedreven. Dat geeft ook in 2019 weer hoop!

Mensen zoals jij en ik – de ander dat ben jij….

Dialoog, verbinding en samenwerking. Dat is de Compassie die het ILOZ in Zoetermeer wil bewerken. Door – juist in tijden van spanning en polarisatie – in te zetten op gesprekken op de scholen, in de sport- en verenigingskantines. De Ander dat ben Jij – dat is het thema van de dialoogavond die op 28 maart as. georganiseerd is in het Forum. Een actueel thema, zeker in deze dagen. We rekenen op veel Zoetermeerders!

Zoetermeer – Stad van Compassie, toch?!

Voor info: Shamier Madhar (vz.) 06 1039 8355
Els Alebregtse (secr.) 06 4976 0075  zoetermeerindialoog@iloz.org

Verklaring ILOZ inzake aanslag in Christchurch 15-3-2019

Gerelateerde berichten

Geloof in Hoop

PERSBERICHT Kruispunt 10 december 2023 NPO2 17.10 uur Geloof in Hoop De oorlog tussen Israël en Hamas heeft een grote impact op de Nederlandse samenleving. Sommige moslims en Joden voelen zich onveilig, veel mensen maken zich ernstig zorgen. Hoe kunnen we als...