Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Samenvoor de stad tijdens NL-DOET

Samen voor de Stad
Op 14 maart doen we mee met NLDoet!
Alle deelnemers van het ILOZ
Het ILOZ heeft een aantal projecten uitgezocht in Zoetermeer waar zij zich , met elkaar, voor wil inzetten die dag. Zoals het opknappen van een speeltuin en de speeltoestellen, het organiseren van een high tea voor ouderen en alleenstaanden en een gezellige middag met mensen met een beperking.
Geef u op als vrijwilliger. Voor 25 februari. Na uw opgave wordt er vóór 7 maart contact met u opgenomen.
Deze activiteit stelt u in  staat contact te maken met mensen buiten uw sociale bubbel en iets goeds te doen voor de inwoners van Zoetermeer.
Geef u op!!
  • Ik doe mee met een klusproject.
  • Ik doe mee met een sociaal/gezelligheids project
Opgeven bij info@iloz.org
Elk mens leert vanuit zijn geloof of levensovertuiging dat het goed is om zich voor een ander in te spannen. Deze universele waarheid willen we op deze dag extra handen en voeten geven.
Alle samenwerkende organisaties in het ILOZ roepen hun leden op om zich aan te melden. Door samen te werken met dit landelijke initiatief wordt de effectiviteit van onze inzet vergroot. U, de vrijwilliger, maakt kennis met anderen in de ILOZ organisaties en tegelijk werkt u met hen samen om Zoetermeer een beetje beter maken.
Aan het eind van de dag sluiten wij, alle vrijwilligers, de dag af met een gezamenlijke maaltijd waar we onze ervaringen met elkaar kunnen delen. Deze maaltijd is uiteraard geschikt voor iedereen van elke levensovertuiging of geloof.
Back to top