Selecteer een pagina

De Zoetemeerse gemeenteraad heeft in haar (vervolg)vergadering op 19 mei jl. de motie aangenomen om richting het kabinet de bereidheid uit te spreken om de opvang van een aantal alleenstaande vluchtelingenkinderen in Zoetermeer te ondersteunen en om zich daarmee aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’, meer dan 60 Nederlandse gemeentes, die zich hier ook toe bereid hebben verklaard.
Het ILOZ heeft deze motie van harte ondersteund door enkele weken geleden een oproep te doen aan de raadsleden om voor deze motie te stemmen. Wij hopen, dat het kabinet nu snel tot actie overgaat.

Zie voor meer informatie
Zoetermeer Actief of
Streekblad zoetermeer

Share This