Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
21 mei 2020

Motie vluchtelingenkinderen in Zoetermeer aangenomen

De Zoetemeerse gemeenteraad heeft in haar (vervolg)vergadering op 19 mei jl. de motie aangenomen om richting het kabinet de bereidheid uit te spreken om de opvang van een aantal alleenstaande vluchtelingenkinderen in Zoetermeer te ondersteunen en om zich daarmee aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’, meer dan 60 Nederlandse gemeentes, die zich hier ook toe bereid hebben verklaard.
Het ILOZ heeft deze motie van harte ondersteund door enkele weken geleden een oproep te doen aan de raadsleden om voor deze motie te stemmen. Wij hopen, dat het kabinet nu snel tot actie overgaat.

Zie voor meer informatie
Zoetermeer Actief of
Streekblad zoetermeer

Gerelateerde berichten

Actie Accordeon geslaagd!

Zoetermeer toont compassie: Stelian kan weer muziek maken. Een emotionele achtbaan was het voor Stelian. Beroofd van fiets en accordeon – zijn middelen van bestaan. Een weekend en een Actie Accordeon later levert dat een aanbod van zeven accordeons, vijf fietsen en...

Share This