Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
2 november 2020

Geweld is nooit de oplossing

Naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Frankrijk hebben we als stuurgroep gemeend daarop een reactie naar buiten te moeten brengen. Opgesteld door onze beide ambassadeurs van Vrede, Thera Hoekstra en Jurgen van der Hel, is in overleg met de leden van de stuurgroep volgende verklaring tot stand gekomen.

Geweld is nooit de oplossing

Met pijn in het hart hebben we de afgelopen dagen het nieuws gehoord dat uit Frankrijk naar buiten kwam. Na de verschrikkelijke aanslag op de docent Samuel Paty zijn er weer aanslagen gepleegd en zijn er weer mensen vermoord. Dit is onacceptabel. Wat er ook gebeurt in het leven, hoe je je ook voelt, geweld is nooit de oplossing. Kies voor de dialoog: spreek uit wat je voelt, waarom je dat voelt en luister echt naar elkaar. Probeer rekening te houden met elkaars gevoelens, toon compassie. Dit geldt ook voor iedereen in onze samenleving: jong en oud, gelovig of niet gelovig. Het maakt niet uit wie je bent, we leven samen in onze mooie stad Zoetermeer, in dit land en in deze wereld en we zullen samen moeten zoeken naar manieren om onze samenleving vorm te geven. We hebben samen de verantwoordelijkheid om ervoor zorgen dat onze samenleving niet verder verhardt. Je helpt jezelf, elkaar en de rest niet verder met uitschelden, groepen wegzetten of mensen in een hoekje drukken. Je helpt jezelf, elkaar en de rest alleen maar verder door met elkaar in gesprek te gaan, het te hebben over verschillen en op zoek te gaan naar de overeenkomsten tussen elkaar.

Vrijheid van meningsuiting is essentieel voor de Nederlandse manier van samenleven. Binnen het kader dat door onze wetten gelegd wordt, mag alles geuit worden. Je mag de draak met elkaar steken, je mag mensen en instanties bespotten en je mag kritiek uiten. Het open debat, waarbij mensen meningen en ideeën uitwisselen, vormt de ruggengraat van onze vrijheid. Op deze manier leren we van elkaar, leren we elkaars standpunten en gevoeligheden begrijpen en leren we hoe we samen kunnen bouwen aan een mooie toekomst voor alle Zoetermeerders. Het open debat doet ook soms pijn: mensen kunnen elkaar tot in het diepst van hun ziel beledigen met woorden, maar het antwoord daarop bestaat altijd uit een antwoord met woorden, nooit met geweld.

Samen staan we sterk en alleen samen kunnen wij de verharding en verruwing tegen gaan, alleen samen kunnen we compassie een fundamentele plek geven in onze maatschappij en onze mooie stad. Zoetermeer is de plek!

zie ook www.iloz.org

mede namens onze ambassadeurs van vrede,

Stuurgroep ILOZ
Shamier Madhar,
Flip Bakker,
Els Alebregtse.
Michael Vis,
Vida Niazian

Gerelateerde berichten

Geloof in Hoop

PERSBERICHT Kruispunt 10 december 2023 NPO2 17.10 uur Geloof in Hoop De oorlog tussen Israël en Hamas heeft een grote impact op de Nederlandse samenleving. Sommige moslims en Joden voelen zich onveilig, veel mensen maken zich ernstig zorgen. Hoe kunnen we als...