3 februari 2021

ILOZ ondersteunt met #YoungLivesZoetermeer gesprek met jongeren

Enkele dagen geleden hebben jullie de uitnodiging ontvangen voor een spoedoverleg met als oorspronkelijke thema: corona-maatregelen en avondklok; voorkomen van ongeregeldheden – wat kunnen we als gemeenschappen (samen) doen? Bespreking in online-bijeenkomst op 29/1 en/of 1/2.

We hebben dit overleg kunnen voeren met vertegenwoordigers van de gemeente, onze beide ambassadeurs en een brede vertegenwoordiging vanuit onze deelnemers. Uit het overleg is gebleken, dat de hulpvraag breder ligt. De getrokken conclusies en afgesproken acties sturen we hierbij in een gezamenlijke verklaring aan jullie toe.

Een belangrijke vraag daarbij aan jullie is, of jullie in het contact met jongeren uit jullie eigen gemeenschap deze problematiek willen bespreken met twee doelen:

  • vooral goed te luisteren naar de jongeren – onze kinderen. Over wat hen bezighoudt, wat hen beweegt.
  • als ouders onderling te spreken over rolmodellen en hoe we die vorm en inhoud kunnen geven.

In de week tegen racisme en discriminatie, die het IDb samen met ons en meerdere partners organiseert, willen we als ILOZ samen met en voor jongeren een Dag van het Gesprek organiseren

We willen jullie vragen de gesprekken in de eigen gemeenschappen in de komende weken te gaan voeren, liefst vóór onze gezamenlijke ILOZ-bijeenkomst op 10 maart aanstaande. Het ILOZ biedt daarbij als hulpmiddel de portal aan, die deze week op de website www.iloz.org  gelanceerd zal worden. Mochten jullie in deze gesprekken jongeren treffen, die mee zouden willen denken in de vormgeving en organisatie om deze Dag van het Gesprek dan horen we dat graag.

Open gezamenlijke verklaring

Gerelateerde berichten

Eid Al Fitr Festival 2022

Een prachtig Eid Al Fitr Festival voor de bewoners van het AsielZoekersCentrum (AZC) in Zoetermeer, dinsdagmiddag 3 mei jl. op het terrein van het AZC! Samen met diverse maatschappelijk organisaties en vele vrijwilligers hebben wij een mooie dag georganiseerd! Met...

Flip Bakker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vandaag heeft onze penningmeester F.Bakker een lintje ontvangen van de burgemeester en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor meer dan 25 jaren zijn bijdrage aan de Zoetermeerse samenleving. Naaste zijn bijdrage bij het ILOZ heeft hij diverse functies...

Share This