Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
3 februari 2021

ILOZ ondersteunt met #YoungLivesZoetermeer gesprek met jongeren

Enkele dagen geleden hebben jullie de uitnodiging ontvangen voor een spoedoverleg met als oorspronkelijke thema: corona-maatregelen en avondklok; voorkomen van ongeregeldheden – wat kunnen we als gemeenschappen (samen) doen? Bespreking in online-bijeenkomst op 29/1 en/of 1/2.

We hebben dit overleg kunnen voeren met vertegenwoordigers van de gemeente, onze beide ambassadeurs en een brede vertegenwoordiging vanuit onze deelnemers. Uit het overleg is gebleken, dat de hulpvraag breder ligt. De getrokken conclusies en afgesproken acties sturen we hierbij in een gezamenlijke verklaring aan jullie toe.

Een belangrijke vraag daarbij aan jullie is, of jullie in het contact met jongeren uit jullie eigen gemeenschap deze problematiek willen bespreken met twee doelen:

  • vooral goed te luisteren naar de jongeren – onze kinderen. Over wat hen bezighoudt, wat hen beweegt.
  • als ouders onderling te spreken over rolmodellen en hoe we die vorm en inhoud kunnen geven.

In de week tegen racisme en discriminatie, die het IDb samen met ons en meerdere partners organiseert, willen we als ILOZ samen met en voor jongeren een Dag van het Gesprek organiseren

We willen jullie vragen de gesprekken in de eigen gemeenschappen in de komende weken te gaan voeren, liefst vóór onze gezamenlijke ILOZ-bijeenkomst op 10 maart aanstaande. Het ILOZ biedt daarbij als hulpmiddel de portal aan, die deze week op de website www.iloz.org  gelanceerd zal worden. Mochten jullie in deze gesprekken jongeren treffen, die mee zouden willen denken in de vormgeving en organisatie om deze Dag van het Gesprek dan horen we dat graag.

Open gezamenlijke verklaring

Gerelateerde berichten

Actie Accordeon geslaagd!

Zoetermeer toont compassie: Stelian kan weer muziek maken. Een emotionele achtbaan was het voor Stelian. Beroofd van fiets en accordeon – zijn middelen van bestaan. Een weekend en een Actie Accordeon later levert dat een aanbod van zeven accordeons, vijf fietsen en...

Share This