Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
1 mei 2021

4 en 5 mei: God, bevrijding en geweld

Eens in de maand gaan op woensdagavond om 20.00 uur mensen uit verschillende geloofstradities met elkaar in gesprek.
De bijeenkomsten worden ingeleid door ds. Rein Algera vanuit de christelijke traditie, en Shamier Madhar, vanuit de islamitische traditie.
Momenteel zijn de bijeenkomsten online via Zoom. Zodra het weer kan, zijn er weer fysieke bijeenkomsten in Halte 2717.
De eerstvolgende bijeenkomst is 26 mei 2021 (opgave via info@iloz.org)

21 April jl. keken we vooruit naar 4 en 5 mei met als thema: God, bevrijding en geweld, wat valt daarover te lezen in de TeNaCh, de Bijbel en de Koran?
We herdenken op 4 mei de slachtoffers in WO II. Op 5 mei vieren we de bevrijding.
Is geweld geoorloofd om tot bevrijding te komen? In welke mate? Met welke beperking?
Het werd een heel goed gesprek die avond. Bevrijdend ook voor onze eigen veronderstellingen over het geloof of de overtuiging van anderen.
Uit deze bijeenkomst geeft ds. Rein Algera enkele inspirerende voorbeelden:

– Sera Spanier vertelde uit de Joodse traditie een kort verhaal (midrasj).
Het volk Israël viert aan de oever van de Rietzee bevrijding nadat ze aan het leger van de farao ontsnapt zijn. De farao en zijn soldaten zijn door de golven verzwolgen. Engelen in de hemel zingen dan een lied van bevrijding. Maar dan klinkt de stem van God die zegt: hoe kunnen jullie nu zingen?
Het zijn ook mijn kinderen die daar verdronken zijn! [1]

– Shamier Madhar gaf dit voorbeeld vanuit de Islamitische traditie over de ‘dag van bevrijding’.
Het vasten op Asjoera 10e dag van het nieuwe islamitische jaar. Toen de Profeet سلم و عليه هللا صلىin Medina aankwam als politiek leider van de eerste Islamitische staat, zag hij dat de Joden op de dag van Asjoera aan het vasten waren. Hij vroeg aan de joden waarom zij vastten, waarop zij antwoordden: “Vandaag is voor ons een goede dag. Het is de dag dat Allah de Israëlieten redde van hun vijand (de Farao), daarom vastte Moesa (Mozes) als dank op deze dag.”
Toen de Profeet سلم و عليه هللا صلىdit hoorde zei hij: “Ik heb meer recht op Moesa dan jullie.” Daarop vaste de Profeet op de dag van Asjoera en beval de moslims om ook te vasten. Het is opmerkelijk dat onze geliefde Profeet سلم و عليه هللا صلىde eerste verplichte dag van het vasten in Islam, de dag van Asjoera heeft gekozen. Hij combineerde hiermee het verplichte vasten met de herdenking van de bevrijding van een volk uit de handen van een onderdrukker. Dit terwijl de bevrijding van Moesa السالم عليهuit de handen van de tiran Farao, vele honderden jaren daarvoor had plaatsgevonden, in een ander plaats met een ander volk. Maar desalniettemin liet de Profeet سلم و عليه هللا صلىons zien dat de bevrijding van een gelovig volk uit de handen van tirannie en onderdrukking iets is om bij stil te staan en het te gedenken door de gehele dag niets te eten en te drinken.

– Rein Algera vertelde zelf over het beeld dat bij de ingang van het gebouw van de Verenigde Naties staat.
Ooit geschonken door Rusland, gemaakt naar een visioen van Jesaja over een wereld waarin mensen werkelijk vrij zijn en leven zonder oorlog en geweld, Gods stip op de horizon.
(God) zal rechtspreken tussen machtige volken en geschillen oplossen tussen vele naties. Dan smeden ze hun zwaarden om tot ploegscharen, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk neemt nog de wapens op, nooit meer bereidt men zich voor op de oorlog.
5Nakomelingen van Jakob, kom, laten we gaan, de Heer verlicht onze weg.[2]

———————————————————-
[1] Babylonische Talmoed, Megilla 10b
[2] Jesaja 2: 4 en 5

Gerelateerde berichten

𝙈𝙖𝙜 𝙞𝙠 𝙪 𝙫𝙧𝙖𝙜𝙚𝙣 𝙪 𝙢𝙚𝙚𝙧 𝙩𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙯𝙞𝙚𝙣 𝙚𝙣 𝙩𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙝𝙤𝙧𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙚𝙠𝙚 𝙙𝙚𝙗𝙖𝙩?

Dit was de vraag van Hans (J.C.J) Boutellier op de jaarlijkse bijeenkomst van in Vrijheid Verbonden. Want het lijkt soms wel alsof we niet meer de taal hebben voor realiseren van grote waarden. Taal van bezieling, taal van het hart, taal die zegt dat je soms beter...