Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
11 mei 2021

In gesprek met Shamier en Jurgen, vredesmakers uit Zoetermeer

Het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) vormt één van de Ambassades van Vrede. Wij spraken voorzitter Shamier Madhar en jongerenambassadeur Jurgen van der Hel over hun doelen en dromen voor dit jaar.

Shamier, wat was voor jouw geloofsgemeenschap de reden om deel te nemen aan het ILOZ?

“Ik kom uit de Surinaamse Moslimgemeenschap. Ons contact met Zoetermeerse kerkgenootschappen werd sterk toen moskeeën in Zoetermeer werden bedreigd na de aanslagen op de Charlie Hebdo redactie. De kerkgenootschappen boden toen aan onze gebouwen te beveiligen voor het vrijdaggebed. Dit soort mooie initiatieven en gebaren laten zien hoe waardevol interreligieus en interlevensbeschouwelijk contact is. Religieus extremisme en geweld blijft helaas een actueel thema, dat vraagt om solidariteit en gemeenschapszin. Het ILOZ is een plek waar deze solidariteit tot uiting komt, en hier sloten wij ons dan ook graag bij aan.”

Wat was jouw persoonlijke motivatie om een actieve functie binnen het ILOZ te bekleden?

“Het zit in de mens om te willen leren van anderen en om samen te werken. Die samenwerkingsdrang is sterk bij mij. Binnen Zoetermeer hebben we te maken gehad met zorgwekkende ontwikkelingen rondom jongeren, bijvoorbeeld uitreizigers naar Syrië. De politie heeft vaak contact met me opgenomen om mij om ondersteuning te vragen en inzicht te geven in het gedachtengoed van de Moslimgemeenschap. Dit laat zien dat het ontzettend belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven en te weten wat er speelt in verschillende gemeenschappen, zonder elkaar te veroordelen. Op die manier kunnen we als Zoetermeerse geloofsgemeenschappen sterk naar voren komen en elkaar ondersteunen. Dat motiveert mij.”

Het ILOZ heeft veel bereikt en veel mooie initiatieven voortgebracht. Wat zijn jouw dromen voor de toekomst van het ILOZ?

“We zien vooral veel ouderen in onze kerken, tempels, moskeeën en synagogen. Mijn droom is om meer jongeren te betrekken bij ons werk. Daarom hebben we natuurlijk ook een jongerenambassadeur in de armen gesloten. We willen een zaadje planten bij jongeren in Zoetermeer, een zaadje van saamhorigheid en het overkomen van verschillen. Die saamhorigheid brengt namelijk hele mooie uitingen van geloof, ondersteuning en hoop voort, zoals de vredesweek.”

Wat waren voor jou de highlights van de afgelopen Vredesweek, die natuurlijk een andere vorm had dan in de voorgaande jaren?

“Gelukkig konden we ook dit jaar de vredeswandeling organiseren. Dat was weer een succes. Door de wandeling konden we al die diverse geloofsgemeenschappen en onze saamhorigheid zichtbaar maken. Het eindevent was ook ontzettend leuk. Tijdens dit event mochten we de vredesaward uitreiken en onze nieuwe jongerenambassadeur Jurgen introduceren. Zelfs tijdens de Corona-crisis konden we dus mooie initiatieven neerzetten, en dat gaat in onze compassiestad Zoetermeer ook zeker voortgezet worden!”

Wat is de rol van de jongerenambassadeur bij het ILOZ?

“We zijn natuurlijk een ontzettend diverse groep bij het ILOZ, en we proberen al die verschillende ideeën en benaderingen te ontplooien. Het bleef wel lastig om jongeren te vinden die mee wilden doen met onze activiteiten. Een jongerenambassadeur, met zijn frisse blik en zijn eigen perspectief, is dus een mooie en ook nodige aanvulling aan ons team, die makkelijker en sneller jongeren kan benaderen en betrekken bij ons werk.”

Jurgen, wat was voor jou de reden om als jongerenambassadeur aan de slag te gaan?

“De ambassadeur van afgelopen jaar zit bij mij in de GroenLinks fractie. Ik maak me in onze fractie altijd erg hard voor jongeren, zodat zij niet over het hoofd worden gezien. De vorige ambassadeur vertelde dat het ILOZ een nieuwe jongerenambassadeur zoekt, die de mogelijkheid krijgt om met veel verschillende gemeenschappen in Zoetermeer in contact te komen. Dat sprak me erg aan. Het is echt een eer om deze functie te mogen bekleden!”

Wat is jouw eigen levensbeschouwelijke achtergrond?

“Ik ben in een vrije, Christelijke sfeer opgegroeid. We gingen niet elke zondag naar de kerk, maar de Christelijke normen en waarden heb ik zeker meegekregen vanuit huis. Op dit moment hang ik niet een specifieke overtuiging of religie aan. Ik vind het juist mooi om te zoeken naar gelijkenissen tussen verschillende mensen. Die worden veel te vaak over het hoofd gezien omdat de focus toch vaak komt te liggen op onze verschillen. Het vinden en zien van overeenkomsten is een onderwerp waar ik graag met andere jongeren over in gesprek zou gaan.”

Je hebt je eerder ingezet voor de Jongerenorganisatie Beroeps Onderwijs (JOB). Denk je dat de ervaringen die je daar hebt opgedaan van pas komen bij je functie als jongerenambassadeur?

“Zeker. Op het MBO zie je veel kansenongelijkheid onder jongeren. Als je deze ongelijkheid helemaal ontleed zie je dat kansenongelijkheid nog meer speelt bij bepaalde geloofsgemeenschappen. Deze kennis neem ik zeker mee. Daarnaast heb ik vanuit mijn werk bij JOB en bij de fractie van GroenLinks contact met maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Deze ervaringen en contacten op landelijk niveau wil ik graag lokaal inzetten, hier in Zoetermeer.”

Heb je al concrete plannen om dit plan te verwerkelijken?

“De plannen zijn natuurlijk wat gewijzigd door de huidige Coronamaatregelen. Ondanks de beperkingen ben ik actief op zoek naar manieren om jongeren bij het ILOZ te betrekken. Ik zou jongeren uit verschillende geloofsgemeenschappen graag in gesprek laten gaan over problemen in Zoetermeer en zo betrokkenheid en verbondenheid creëren. Ik heb ook geopperd om een jongerenraad in Zoetermeer op te richten om jongeren echt te betrekken bij actuele vraagstukken en ze een eigen stem te geven. Daarnaast zoek ik ook naar manieren om maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld de moord op de Franse docent Paty, bespreekbaar te maken op scholen. Hoe benader je zulke onderwerpen zonder met het vingertje te gaan wijzen?

Wat ik bij al deze ideeën om jongeren te benaderen en betrekken belangrijk vind, is dat ik niet wil spreken voor andere jongeren. Ik wil niet zeggen wat jongeren leuk vinden of nodig hebben, dat wil ik ze zelf laten doen. De eerste stap is dus om jongeren te vertellen over ILOZ en de verbinding te leggen. Vervolgens hoop ik dat we jongeren zelf hun plek en stem kunnen laten vinden bij het ILOZ.”

Zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die jou raken en waar je graag iets aan zou willen doen?

“De Coronacrisis heeft veel impact heeft op de mentale gesteldheid van jongeren. Het gebrek aan fysiek, kwalitatief onderwijs, de doorlopende studiedruk, het gebrek aan sociale contacten en de langetermijneffecten van deze gebreken, dat zijn ontwikkelingen die mij raken en waar ik me zorgen om maak. Deze ontwikkelingen vragen om een platform van verbintenis en vertrouwen tussen verschillende mensen. Jongeren willen en kúnnen meedenken en meedoen, en dat hoop ik dit jaar te kunnen stimuleren.”

bron: vredesweek.nl

Gerelateerde berichten

Geloof in Hoop

PERSBERICHT Kruispunt 10 december 2023 NPO2 17.10 uur Geloof in Hoop De oorlog tussen Israël en Hamas heeft een grote impact op de Nederlandse samenleving. Sommige moslims en Joden voelen zich onveilig, veel mensen maken zich ernstig zorgen. Hoe kunnen we als...