Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
27 mei 2021

Burgemeester

Op 27 mei jl heeft het bestuur van het ILOZ een heel plezierig en constructief online kennismakingsgesprek gehad met de burgemeester van Zoetermeer, de heer Michel van Bezuijen. De burgemeester gaf ons te kennen, dat hij het ILOZ ziet als een belangrijke gesprekpartner en vertegenwoordiger van alle levensbeschouwelijke organisaties in Zoetermeer. Hij staat achter het Handvest van Compassie en wil graag zichtbaar bijdragen aan onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld in de Vredesweek en in de week van respect. Ook heeft hij te kennen gegeven in het najaar weer een overleg te willen met alle voorgangers van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Zoetermeer. Wij kijken uit naar een goede samenwerking met onze burgervader en zien hem graag bij onze activiteiten terug.

Gerelateerde berichten

training SUCCESVOLLE NIEUWKOMERS IN DE SAMENLEVING

ILOZ biedt haar maatschappelijke partners de kans om zich verder te bekwamen in het omgaan en begeleiden van de stroom nieuwkomers in Zoetermeer. Met een exclusieve training SUCCESVOLLE NIEUWKOMERS IN DE SAMENLEVING beantwoorden we de behoefte aan specifieke...