Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
27 mei 2021

Burgemeester

Op 27 mei jl heeft het bestuur van het ILOZ een heel plezierig en constructief online kennismakingsgesprek gehad met de burgemeester van Zoetermeer, de heer Michel van Bezuijen. De burgemeester gaf ons te kennen, dat hij het ILOZ ziet als een belangrijke gesprekpartner en vertegenwoordiger van alle levensbeschouwelijke organisaties in Zoetermeer. Hij staat achter het Handvest van Compassie en wil graag zichtbaar bijdragen aan onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld in de Vredesweek en in de week van respect. Ook heeft hij te kennen gegeven in het najaar weer een overleg te willen met alle voorgangers van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Zoetermeer. Wij kijken uit naar een goede samenwerking met onze burgervader en zien hem graag bij onze activiteiten terug.

Gerelateerde berichten

Samen voor de Stad

Ook dit jaar organiseert het ILOZ voor de deelnemers weer een gezamenlijke activiteit waarbij iedereen zich kan inzetten; zowel individuen als gezinnen. Het ILOZ beoogt met haar activiteiten een verbinding te maken tussen mensen van (totaal) verschillende...

Share This