Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
4 juni 2021

Actie Accordeon geslaagd!

Zoetermeer toont compassie: Stelian kan weer muziek maken.

Een emotionele achtbaan was het voor Stelian. Beroofd van fiets en accordeon – zijn middelen van bestaan. Een weekend en een Actie Accordeon later levert dat een aanbod van zeven accordeons, vijf fietsen en ook nog eens het fabuleuze bedrag van € 6.223 (stand per 1 juni). Zoetermeer gaf gul: donaties van meer dan driehonderd mensen! Een mooi voorbeeld van Zoetermeer als Stad van Compassie! (In 2019 ondertekenden burgemeester Aptroot en het ILOZ het Handvest van Compassie).

Zaterdag 29 mei jl. konden we Stelian al een mooie vervangende accordeon aanbieden, en een bedrag van € 300 voor eventuele reparatie- en onderhoudskosten. En ook niet één maar twee fietsen. Eén voor in Den Haag, zijn woonplaats. En een extra voor in Zoetermeer, om mobieler te kunnen zijn voor optredens elders in de stad.

Medemuzikanten gezocht voor jamsessies

Optredens in Zoetermeer. Er is veel meer geld ingezameld dan nodig voor een goede vervangende accordeon – het doel van de actie. In overleg met enkele donateurs heeft het ILOZ-bestuur besloten om die extra middelen in te zetten voor gesponsorde optredens. Op die manier maken we niet alleen Stelian blij, maar kunnen nog meer mensen genieten van zijn virtuoze accordeon-spel. En nog mooier wordt het als voor die optredens muzikanten zich melden voor samenspel of jamsessies met Stelian.  Of ook: kunstenaars (bijv. mime of theater) voor muzikale begeleiding van hun inzet.

Gesponsorde optredens in Zoetermeer – locaties gezocht

De Mandelabrug is Stelians vaste plek – die biedt ook een prachtige akoestiek voor zijn accordeon. Maar er zijn meer plekken waar zijn muziek mooie dingen te weeg kan brengen. Denk niet alleen aan optredens in verzorg- en verpleeghuizen, maar ook op scholen, op toneel, in uitgaansgelegenheden, marktpleinen. Graag roepen we locatieleiders en exploitanten op voor afspraken over gesponsorde optredens op locatie. Solo of in gelegenheids-ensembles.

Kader:

Graag ontvangen we aanbod van kunstenaars en muzikanten voor samenspel of jamsessies.
En ook van instellingen, scholen, organisaties, etc. voor boekingen van gesponsorde optredens.
Ook voor andere suggesties en vragen over deze actie kunt u terecht.
U kunt voor vragen of informatie bellen met Flip Bakker van het ILOZ, 06 2468 9649
Graag zien we uw berichten op: actieaccordeon@iloz.org

Gerelateerde berichten

Walk of Peace 2021

De Vredesweek 2021 is zaterdag 18-09 van start gegaan waarbij de Zoetermeerse Ambassade van Vrede (ILOZ) aftrapte met dit evenement. De opkomst was goed. Het diverse gezelschap bestaande uit zo'n 30 mensen bestond uit jong tot ouder, met en zonder beperking,...

ILOZ Jongeren Ambassadeur

Quinten de Gruijter jongeren Ambassadeur van Vrede 2021 - 2022 Ik kijk er enorm naar uit om gedurende mijn tijd als jongerenambassadeur samen te werken met iedereen die verbonden is met het ILOZ. In die samenwerking wil ik er allereerst graag voor zorgen dat alle...

Share This