Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
28 juni 2021

ANBI

Deze week ontvingen we het heugelijke bericht, dat ILOZ vanaf 1-1-2021 is aangemerkt als een ANBI. Een gift aan het ILOZ komt ten goede aan alle activiteiten die we organiseren ten bate van een compassievol en inclusief Zoetermeer. Een gift aan het ILOZ is dus vanaf nu aftrekbaar van de belasting. U kunt uw gift storten op Rek.nr.: NL13TRIO0379698544, tnv. Stichting InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer.

Gerelateerde berichten

Samen voor de Stad

Ook dit jaar organiseert het ILOZ voor de deelnemers weer een gezamenlijke activiteit waarbij iedereen zich kan inzetten; zowel individuen als gezinnen. Het ILOZ beoogt met haar activiteiten een verbinding te maken tussen mensen van (totaal) verschillende...

Share This