24 september 2021

ILOZ Jongeren Ambassadeur

Quinten de Gruijter jongeren Ambassadeur van Vrede 2021 – 2022

Ik kijk er enorm naar uit om gedurende mijn tijd als jongerenambassadeur samen te werken met iedereen die verbonden is met het ILOZ.
In die samenwerking wil ik er allereerst graag voor zorgen dat alle jongeren in de stad gehoord worden, op een prettige manier in Zoetermeer kunnen leven en hun plek in de samenleving kunnen vinden.
Verder wil ik ervoor zorgen dat het ILOZ ook voor jongeren een platform van ontmoeting en dialoog wordt waar we samen kunnen komen, ervaringen uit kunnen wisselen en ons in kunnen zetten voor de samenleving, met speciaal oog voor de verschillende culturen die in het ILOZ bij elkaar komen.

Gerelateerde berichten

Walk of Peace 2021

De Vredesweek 2021 is zaterdag 18-09 van start gegaan waarbij de Zoetermeerse Ambassade van Vrede (ILOZ) aftrapte met dit evenement. De opkomst was goed. Het diverse gezelschap bestaande uit zo'n 30 mensen bestond uit jong tot ouder, met en zonder beperking,...

Share This