Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
25 januari 2022

Welkomstactie vluchtelingen

Toen het ILOZ (Inter-levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer) hoorde dat in de voormalige gevangenis van Zoetermeer vluchtelingen tijdelijk zouden worden opgevangen heeft het samen met het Beraad van Kerken een taskforce opgezet. Het doel was om activiteiten te ontwikkelen waardoor deze bewoners zich welkom zouden voelen in Zoetermeer – Stad van Compassie. Het handvest van compassie was eerder al door diverse politieke partijen en bijna alle geloofsgemeenschappen en de burgemeester ondertekend. Compassie gaat tenslotte niet over geloof of politieke overtuiging, maar over menselijkheid tegenover elkaar. Nu konden we hier weer een mooie invulling aan geven.

In goed overleg met het COA is besloten om als eerste te proberen de woonruimte binnenin te verlevendigen. Het gebouw waarin gewoond zou moeten worden, was nooit gebouwd voor de gezelligheid, dus daar was ruimte voor veel verbetering.

De leden van alle tempels, moskeeën, kerken en bijeenkomsten van gelovigen en levensbeschouwing hebben de handen ineen geslagen en elke gemeenschap heeft eigen acties opgezet om tot een gezamenlijk doel te komen.

In elke gemeenschap hebben kinderen tekeningen gemaakt van de HDV Oranje moskee, tot de Katholieke kerk. In christelijke kerken en de apostolische gemeenschap hebben mensen schilderijen gemaakt of slingers om op te hangen. Ieder leverde een prestatie naar kunnen. Dat het is gelukt mag u zelf beoordelen op de bijgeleverde foto’s.

 

De medewerkers van het COA waren heel enthousiast toen ze zagen welke tekeningen en schilderijen gedoneerd werden. In eerste instantie was er enige gereserveerdheid geweest, want waar zouden ‘deze geloven’ mee komen? Maar het resultaat werd hartelijk ontvangen.

Het ILOZ is echt trots dat het de diverse levensbeschouwingen en gelovigen in Zoetermeer elke keer weer lukt samen te werken. Het laat zien dat er vrede mogelijk is tussen mensen van goede wil, ondanks verschil in overtuiging.

Het ILOZ heeft met het COA afgesproken dat er een vervolgoverleg komt waarin gekeken wordt naar welke activiteiten nog meer wenselijk zijn voor de bewoners. De gemeente propageert de slogan ‘Zoetermeer is de plek’. Het ILOZ en het Beraad van Kerken hebben laten zien dat het de plek is waarin mensen kunnen samenwerken.

In het ILOZ werken bijna alle levensbeschouwingen in Zoetermeer samen in projecten die niet gaan over geloof, maar over omzien naar elkaar. In de Vredesweek in september worden er altijd verschillende activiteiten georganiseerd waarin mensen van verschillende signatuur met elkaar samenwerken voor anderen. Maar ook in de week voor respect (maart) en de week van dialoog (november) worden er acties opgezet om mensen met elkaar in contact en in gesprek te brengen. Het ILOZ is een  belangrijke partner bij alle acties tegen eenzaamheid en nam het initiatief voor het opzetten van de week tegen racisme.

 

 

Gerelateerde berichten

Geloof in Hoop

PERSBERICHT Kruispunt 10 december 2023 NPO2 17.10 uur Geloof in Hoop De oorlog tussen Israël en Hamas heeft een grote impact op de Nederlandse samenleving. Sommige moslims en Joden voelen zich onveilig, veel mensen maken zich ernstig zorgen. Hoe kunnen we als...