Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
20 december 2023

NieuwWij | Licht in de duisternis: dialoog tijdens Chanoeka

Licht in de duisternis: dialoog tijdens Chanoeka

Verbinding van mens tot mens voorbij vooroordelen en framing

De dialoogcommissie van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Amsterdam en de Joods-Islamitische beweging Yalla! organiseerden 14 december een dialoog tijdens Chanoeka. Het werd een avond waarin contact tussen Joden, Moslims, Christenen en mensen met andere levensovertuigingen centraal stond. Student Mischa Schijvens was erbij en schreef voor NieuwWij.nl deze impressie.

enieder die op de waterkoude avond van donderdag 14 december langs de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam liep, heeft mogelijk de schittering van de negen kaarsen van de chanoekia voor het raamkozijn opgemerkt. De kandelaar wordt bij het acht dagen durende joodse feest Chanoeka aangestoken.

Binnen wordt de ruimte gevuld door warmte. De flikkerende vlammen van de kandelaar zullen hier waarschijnlijk aan bijdragen, maar de meeste warmte komt van de bezoekers, sprekers en organisatoren van deze avond. Het publiek, dat zich bevindt in de grote open ruimte, is gemêleerd: van jong tot oud, rabbijnen tot imams, politici tot muzikanten. Iedereen mag er zijn en iedereen mag zijn wie diegene wil zijn. Wat wordt gedeeld door allen is de interesse in en de wens voor een open dialoog.

Licht_in_de_duisternis_5
Dorris Falkenstein

Chantal Suissa, moderator en betrokken bij zowel de dialoogcommissie als Yalla! – leidt de bezoekers met verrijkende vragen en uitspraken door een avond van inspirerende sprekers met elk hun verhaal.

De rode draad door het verhaal van alle sprekers van deze avond, is een verlangen naar verbinding van mens tot mens. Het fundament van deze verbinding wordt gevormd door respect en acceptatie. Deze noodzakelijke basis biedt volgens hen de ruimte om te zoeken naar gedeelde gevoelens of ervaringen. De onderliggende oproep luidt: kijk verder dan frames en vooroordelen, want daar voorbij ligt een kans op vriendschap en liefde. Voel samen zwaarte en pijn, maar vergeet ook zeker niet om samen te lachen. Het uiteindelijke doel moet zijn om dichter tot elkaar te komen, als individuen en als samenleving in het geheel.

Licht_in_de_duisternis_3
Chantal Suissa (links) en Fatima Akalai vertellen over hun vriendschap en samenwerking bij Yalla!Dorris Falkenstein

In de pauze wordt er met elkaar van gedachten gewisseld en in lijn met de traditie van Chanoeka een Soefganiot gegeten: een met jam of vla gevulde gesuikerde oliebol. Voor sommigen was de Soefganiot een extra reden om naar deze avond te komen, anderen kunnen de verleiding weerstaan. Zij houden het bij een kop koffie of thee. Na de pauze vervolgt het laatste deel van de avond, dat wordt ingeleid met een muzikaal intermezzo. Voorafgaand aan dit intermezzo nog doeltreffende uitspraak: “De kortste afstand tussen twee harten is een glimlach, maar de kortste afstand tussen twee zielen is muziek.”

Indruk maken ook de Amsterdamse gemeenteraadsleden Itay Garmy (Volt) en Sheher Khan (Denk). De joods-Israëlische Garmy en de islamitische Khan herkennen bij elkaar de behoefte om polarisatie tegen te gaan. Samen stelden ze eerder dit jaar een plan op om dialoog tussen verschillende groepen te bevorderen. Kort na het uitbreken van de oorlog stond hun motie geagendeerd en nam de gemeenteraad deze unaniem aan. En sinds die tijd gaan ze samen de stad in om in gesprek te gaan op onder meer scholen.

licht_in_de_duisternis_4
Chantal Suissa en raadsleden Itay Garmy van Volt (midden) en Seher Khan van Denk (rechts).Dorris Falkenstein

bron: https://www.nieuwwij.nl/achtergrond/licht-in-de-duisternis-dialoog-tijdens-chanoeka/

Gerelateerde berichten

𝙈𝙖𝙜 𝙞𝙠 𝙪 𝙫𝙧𝙖𝙜𝙚𝙣 𝙪 𝙢𝙚𝙚𝙧 𝙩𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙯𝙞𝙚𝙣 𝙚𝙣 𝙩𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙝𝙤𝙧𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙚𝙠𝙚 𝙙𝙚𝙗𝙖𝙩?

Dit was de vraag van Hans (J.C.J) Boutellier op de jaarlijkse bijeenkomst van in Vrijheid Verbonden. Want het lijkt soms wel alsof we niet meer de taal hebben voor realiseren van grote waarden. Taal van bezieling, taal van het hart, taal die zegt dat je soms beter...