Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
21 december 2023

Reflecties op de Kerstviering ‘Licht in een Donkere Tijd’ bij Teylingen-College Duinzigt

Met grote vreugde en dankbaarheid deel ik vandaag mijn ervaringen als voorzitter van ILOZ en imam, tijdens de inspirerende kerstviering ‘Licht in een Donkere Tijd’ op het Teylingen-College Duinzigt in Oegstgeest. Samen met rabijn Awraham Soetendorp had ik de eer om deze bijzondere gelegenheid bij te wonen en als gastspreker op te treden.

De kerstviering stond in het teken van verlichting en hoop, symbolisch weergegeven door het thema ‘Licht in een Donkere Tijd’. Wat deze viering extra speciaal maakte, was de directe betrokkenheid van de leerlingen, die niet schroomden om vragen te stellen over actuele en complexe kwesties, waaronder de situatie in Israël en Gaza.

De openheid en nieuwsgierigheid van de leerlingen waren hartverwarmend. Het was ontroerend om te zien hoe zij, vanuit hun diverse achtergronden, met oprechte interesse vragen stelden over hoe wij, vanuit onze eigen geloofstradities, omgaan met wereldse uitdagingen. De interactieve dialoog bood een unieke kans om bruggen te bouwen tussen verschillende perspectieven en geloofsgemeenschappen.

De kracht van interlevensbeschouwelijke dialoog kwam duidelijk naar voren tijdens onze gesprekken met de leerlingen. Het benadrukte hoe belangrijk het is om te luisteren naar elkaars verhalen, om wederzijds begrip te bevorderen en vrede te cultiveren, ongeacht religieuze achtergrond.

Bovendien is het verheugend te delen dat RTL Nieuws (uitzending) verslag heeft gedaan van deze ontmoeting, wat de relevantie en impact van deze dialoog onderstreept. Hierdoor wordt het belang van interlevensbeschouwelijke samenwerking en begrip naar een breder publiek gebracht.

Namens ILOZ wil ik mijn dank uitspreken aan het Teylingen-College Duinzigt voor de uitnodiging en aan alle leerlingen voor hun actieve deelname. Laten we gezamenlijk blijven streven naar een wereld waarin diversiteit wordt omarmd en waar interlevensbeschouwelijke dialoog een sleutel is tot vrede.

Gerelateerde berichten

𝙈𝙖𝙜 𝙞𝙠 𝙪 𝙫𝙧𝙖𝙜𝙚𝙣 𝙪 𝙢𝙚𝙚𝙧 𝙩𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙯𝙞𝙚𝙣 𝙚𝙣 𝙩𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙝𝙤𝙧𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙚𝙠𝙚 𝙙𝙚𝙗𝙖𝙩?

Dit was de vraag van Hans (J.C.J) Boutellier op de jaarlijkse bijeenkomst van in Vrijheid Verbonden. Want het lijkt soms wel alsof we niet meer de taal hebben voor realiseren van grote waarden. Taal van bezieling, taal van het hart, taal die zegt dat je soms beter...