Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg
13 januari 2024

Vrede in Elke Stap: Een Inspirerend Stiltemoment in Zoetermeer

In een wereld die vaak hectisch en lawaaierig is, biedt een moment van stilte een zeldzame kans voor reflectie en vredesopbouw. Op 12 januari 2024 hadden we het voorrecht om zo’n moment te beleven in Zoetermeer, waar we een spirituele reis ondernamen van de Vredesnaald naar de Vredesboom op het Dobbe-eiland. Laat me je meenemen op deze reis van bezinning en gemeenschap.

Begin van de Reis – De Vredesnaald:
Onze tocht begon bij de Vredesnaald, een monument dat staat als een stille getuige van vrede en verzoening. Hier verzamelden een diverse groep mensen, verenigd door een gemeenschappelijk verlangen naar vrede en harmonie.

De Wandeling naar de Vredesboom:
Terwijl we naar de Vredesboom wandelden, voelden we de drukte van het leven wegebben. Deze wandeling werd een meditatie op zich, waarbij elke stap ons dichter bij innerlijke vrede bracht.

Het Bezinningsmoment met Baha’i-meditatie:
Onder de takken van de Vredesboom beleefden we een krachtig moment van bezinning. De Baha’i-meditatie hielp ons onze gedachten te focussen op vrede en begrip, een ervaring die ons zowel individueel als collectief verrijkte.

Twee Minuten van Stilte:
Het hoogtepunt was het hand in hand staan in stilte, een eenvoudige maar diepgaande actie die ons hielp de realiteit van oorlog en geweld te overdenken en de vrede binnen te laten stromen.

Afsluiting met een Lied:
We sloten af met het zingen van ‘Geef vrede door van hand tot hand’, een lied dat ons eraan herinnerde dat vrede een gift is die we allemaal kunnen doorgeven.

Persoonlijke Reflecties:
“Een deelnemer deelde naderhand dat dit moment van bezinning hen diep raakte, en benadrukte hoe belangrijk het is om stil te staan bij de essentie van vrede. Deze persoonlijke getuigenis versterkte de betekenis van onze bijeenkomst op 12 januari.”

Oproep tot Actie:
We nodigen iedereen in Zoetermeer uit om deze ervaring van vrede en gemeenschap te delen. Onze volgende bijeenkomst vindt plaats op 19 januari 2024 bij de Vredesnaald. Kom en sluit je aan bij onze cirkel van vrede.

Afsluiting:
Elke stap die we zetten in de richting van vrede, hoe klein ook, draagt bij aan een grotere harmonie in onze gemeenschap en in de wereld. Laten we deze stappen samen blijven zetten, te beginnen met ons prachtige moment van vrede en eenheid.

Gerelateerde berichten

𝙈𝙖𝙜 𝙞𝙠 𝙪 𝙫𝙧𝙖𝙜𝙚𝙣 𝙪 𝙢𝙚𝙚𝙧 𝙩𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙯𝙞𝙚𝙣 𝙚𝙣 𝙩𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙝𝙤𝙧𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙚𝙠𝙚 𝙙𝙚𝙗𝙖𝙩?

Dit was de vraag van Hans (J.C.J) Boutellier op de jaarlijkse bijeenkomst van in Vrijheid Verbonden. Want het lijkt soms wel alsof we niet meer de taal hebben voor realiseren van grote waarden. Taal van bezieling, taal van het hart, taal die zegt dat je soms beter...