Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Dialoogavond (on)Vrede en Democratie – Wat Nu?

Donderdag 21 september organiseert het ILOZ een brede dialoogavond rond het landelijke vredesweekthema: (On)vrede en democratie, wat nu? Zo mogelijk samen met de Zoetermeerse gemeenteraad, die ook wil werken aan het overbruggen van de kloof tussen burgers en bestuur. Locatie: het Entreegebouw aan de Boerhavelaan.

Aanmelden Dialoogavond 21 september 2023

Geef uw gegevens door en met hoeveel personen u komt.