Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Geloven In Gesprek

Geloven In Gesprek

Onder de titel Geloven in Gesprek organiseert Halte 2717 dit voorjaar weer 3 interreligieuze gesprekken.

In deze gesprekken willen wij leren over de achtergrond en inhoud van elkaars geloof, over wat ons daarin heilig is en over de betekenis die het geloof heeft voor ons leven.

met inleidingen vanuit verschillende geloofstradities

(oa. Islam, Jodendom, Christendom)

Wij geloven in het gesprek. Ontmoeting met respect voor elkaars overtuiging kan ons verrijken.

Gelovigen en ongelovigen van harte welkom.

Het thema van het derde gesprek is: Eenzaamheid en saamhorigheid

Tijd:                 31 mei.

Aanvang:          20.00 uur

Plaats:              Halte 2717, Ons Honk, Carrie van Bruggenhove 27, 2717 XD Zoetermeer

Informatie:      Buurtpastor Halte 2717

                        Tel.: 0682-637382  email buurtpastor@2717.nl

 

Eenzaamheid en saamhorigheid.

Een gegeven of een opdracht vanuit geloof en levensbeschouwing?

 

We hebben in onze geïndividualiseerde cultuur in toenemende mate te maken met vereenzaming van mensen. Wat valt er vanuit onze bronnen over te zeggen? Hoe kunnen religieuze tradities een bijdrage leveren aan vermindering van eenzaamheid, met name in Zoetermeer?