Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Interreligieuze vredesvieringen

Interreligieuze Vredesvieringen

Zoals in voorgaande edities wordt er ook in 2021 door de deelnemers van het ILOZ de vrede gevierd. Zondag 26 september zullen de vele religieuze huizen die Zoetermeer rijk is, stil staan bij de waarde van vrede.

In huidige turbulente tijden heeft het woord ‘vrede’ vele betekenissen; vrede als het vrij zijn van oorlog, maar ook het vrij zijn van oordeel en vooroordeel. Vrede met onszelf en onze plek op aarde. Vrede met onze medemens.

Het vieren van deze vrede verdiept het omgaan met waarden en heeft een langdurige werking op ons vermogen tot verdraagzaamheid. Door samen te vieren staan we stil bij onszelf en een ander.