Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Verkiezingsdebat tussen studenten mboRijnland en Zoetermeerse politiek

 In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vindt op 23 februari een Verkiezingsdebat plaats tussen studenten mboRijnland en raadsleden van de gemeente Zoetermeer. Het debat staat in het teken van compassie, gelijke kansen en sociale uitsluiting. De middag wordt georganiseerd door ILOZ in samenwerking met mboRijnland. Tijdens deze middag krijgen alle politieke partijen de gelegenheid om in gesprek te gaan met mbo-studenten over het belang van een verbonden Zoetermeer.