Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Vooroordelenkoffer

Vooroordelenkoffer

De Vredesweek vindt plaats van zaterdag 18 september tot en met zondag 26 september. Deze week staat in het teken van vrede en vrijheid voor iedereen ondanks onze verschillen. Dit jaar leggen we de focus op diversiteit en een inclusieve samenleving. Via de media kregen wij berichten op 20-08-2021 dat er regenboogvlaggen zijn verbrand en haken kruizen op deuren zijn getekend in een studentenflat in Amsterdam. En dat door het verbranden van de vlaggen brand is ontstaan waarbij 4 bewoners gewond raakten waarvan 1 ernstig. Brand flat dieptepunt na reeks lhbti-incidenten: vier gewonden | RTL Nieuws

Ieder mens wil geaccepteerd worden voor wie hij/zij is? Vaak is het zo dat als je elkaar beter leert kennen, je oordeel in positieve zin verandert. Wij gaan voor het omarmen van elkaars verschillen waardoor je elkaar juist aanvult. Een team op de arbeidsvloer komt tot betere resultaten als er vanuit verschillende disciplines wordt samengewerkt. Dat geldt ook voor een inclusieve samenleving.

Om kinderen van jongs af aan mee te geven dat deze verschillen niet eng zijn maar ons juist kunnen verrijken en zelfs leuk en interessant kan zijn, zal ook dit jaar op een aantal scholen gewerkt worden met de Vooroordelenkoffer. Het bestaat uit lesmateriaal dat start met een uitleg over het begrip vooroordelen. Vervolgens wordt duidelijk hoe vooroordelen tot discriminatie kunnen leiden.

Met de leerlingen wordt besproken hoe dit met elkaar samenhangt, wat discriminatie is en op welke manier Artikel 1 van de Grondwet hiermee te maken heeft. Daarna gaan de leerlingen in tweetallen met een routekaart de opdrachten van de Vooroordelenkoffer maken. Aan de hand van de opdrachten komen de leerlingen in aanraking met twaalf thema’s. Hierbij gaat het onder andere om feit en mening, plagen en pesten, vooroordelen, stempels en democratie.


Les Vooroordelenkoffer – Vizier (vizieroost.nl)

Zo hopen wij dat de jeugd tolerant opgroeit en er een inclusieve samenleving ontstaat zonder geweld.