Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Anwar-E-Ashrafia

De Stichting Anwar-E-Ashrafia tracht haar doelen onder meer te bereiken door het bieden van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings) activiteiten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen, jongeren, ouderen en vrouwen.

De doelstellingen die de stichting hoopt te bereiken zijn als volgt:

  1. Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum (moskee) waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen.
  2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven.
  3. Het vertegenwoordigen en bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims in Zoetermeer en omgeving.
  4. Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer (‘Aqieda) van de Soennitische Islam (Ahl-As-Soenna-wal-Djama’ah) en de religieuze jurisprudentie (Fiqh) van de Hanafitische school (maddhab).
  5. Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims.
  6. Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen.