Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Apostolisch genootschap Zoetermeer

De missie van het Apostolisch Genootschap bestaat uit het brengen van liefde in de samenleving. Voor leden van het genootschap betekent apostolisch zijn daarom liefdevol leven vanuit een gevoel van verbondenheid met alles wat is.

Wij noemen ons “religieus-humanistisch”. Onder religieus verstaan we de verbondenheid van alles wat is (natuur, mens, dier, heelal). We ervaren die schepping als een niet te bevatten mysterie. Deze religieuze basis vertaalt zich in een humane levenshouding: we voelen de verantwoordelijkheid om belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen.

https://www.apgen.nl/locaties/leiden/zoetermeer/