Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen leert dat Jezus Christus de Verlosser en Heiland van de wereld is. Zijn leven van dienstbaarheid aan de mensen om Hem heen dient als voorbeeld genomen te worden hoe wij met elkaar zouden moeten omgaan. In onze kerk leren we de kinderen 13 geloofsartikelen. In het 11e artikel staat: “Wij eisen het goed recht op om de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe.” In het 13e artikel staat: “Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam en goed te moeten doen aan alle mensen. … Als er iets deugdzaam, lieflijk, eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.”

De leden van de kerk geloven deze leerstellingen beloven deze na te streven als een van de voorwaarden voor hun doop (wij kennen geen kinderdoop).