Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

H. Nikolaaskerk

Onze bijdrage aan vrede en een inclusieve samenleving.

Als Roomskatholieke parochie willen wij een pastoraal van nabij zijn, niet alleen in de kerk, waar we samen komen om te bidden en te vieren, maar vooral ook concreet met handen en voeten in de samenleving. Onze aandacht en zorg gaat daar in het bijzonder uit naar de zwakkere mens in onze samenleving. Als gelovige gemeenschap proberen we zo goed mogelijk naar elkaar om te kijken. Momenteel bidden wij iedere keer als wij samen komen om te bidden ook voor alle slachtoffers van het Coronavirus en voor hen, die voor hen zorgen.

Als katholieke parochie maken we deel uit van de Wereldkerk, de Roomskatholieke kerk die zich door de eeuwen heen over de gehele wereld verspreid heeft. Dat maakt onze kerk in zichzelf al één multi-culturele gelovige familie waarin we elkaars broeders en zusters in Christus zijn. Dit zien wij ook terug in onze geloofsgemeenschap. De Indonesische gemeenschap en de Syrisch Katholieke gemeenschap komen ook als afzonderlijke gemeenschappen in onze Nicolaaskerk samen om in hun moedertaal en eigen culturele gebruiken elkaar te ontmoeten en samen te vieren en te bidden.

Omschrijving van de H. Nicolaaskerk:

Tussen de Reformatie en het begin van de 19e eeuw is de H. Nicolaaskerk een schuilkerk geweest aan de Voorweg buiten de bebouwde kom van Zoetermeer. De precieze locatie is nu aangeduid met een infobord naast het fietspad ten oosten van de Intratuin. Na de Bataafse Republiek (1795-1806) zijn aan de Dorpsstraat 26 twee percelen grond gekocht om binnen de bebouwde kom van Zoetermeer een kerk te kunnen bouwen. De eerste kerk werd in korte tijd zo slecht, dat in 1857 al een compleet nieuwe kerk nodig was. Maar deze bleek weer te klein en op 17 maart 1915 werd de eerste steen gelegd voor de huidige kerk. Het is een kruiskerk in een combinatie van de neogotische en neoromaanse stijlen, uitgevoerd in grijsrode baksteen, met transepten en een halfronde apsis.

Oorlog en vrede:

In Tweede Wereldoorlog is er door de katholieke geloofsgemeenschap om bescherming voor Zoetermeer gebeden om voorspraak van Maria van Fatima. Zoetermeer is behouden gebleven en niet gebombardeerd. Als dank voor deze bescherming is boven de hoofdingang een glas-in-loodraam ingebracht. Hierop is Maria van Fatima te zien die haar armen en mantel uitstrekt boven de Dorpsstraat van Zoetermeer. U ziet links en rechts van haar respectievelijk de H. Nicolaas en de Oude Kerk. Daarnaast biddende inwoners van Zoetermeer. Boven haar oorlogstafrelen en overvliegende vliegtuigen.

https://nicolaasparochiezoetermeer.nl/