Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Jaarplan 2021

In 2021 willen we als ILOZ/AvV doorgaan met de inzet voor Zoetermeer als Compassiestad: van Handvest naar Community van Compassie.

  • Versterken van begrip en respect tussen de verschillende levensbeschouwingen in Zoetermeer;
  • organiseren van een Vredesweek;
  • organiseren van de Dag van de Dialoog;
  • leveren van een concrete bijdrage aan zingeving en burgerschap;
  • leveren van een concrete bijdrage aan het versterken van de verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen en hun diversiteiten in achtergrond en levensbeschouwing.
  • Versterken van de (onderlinge) organisatie, mn. op het vlak van de maatschappelijke bijdragen

Zichtbaarheid is een belangrijk speerpunt voor het ILOZ. En dan minder als het ILOZ-als-zodanig, maar meer voor de doelen waarvoor we staan. Zo hebben we een ILOZ-website, maar ook een website Vredesweek Zoetermeer. Op facebook zijn we aanwezig als Ambassade van Vrede. Plannen hebben we voor een volgende stap: de profilering van Zoetermeer Compassiestad. Daarnaast vragen we ook partners (mn. Forum) en pers (Zoetermeer Actief, Streekblad) om onze activiteiten te delen.

We hebben ervaren dat louter ons bestaan al een zekere verbinding schept: de betekenis van levensbeschouwelijke organisaties en hun maatschappelijke inzet prikkelt groepen in de Zoetermeerse samenleving. Die ervaring hebben we met onze Nieuwjaarsbijeenkomst. We hebben bijv. bezoek gehad van Buurtwerk met een jongerengroep met radicaliseringstendensen, die positief geraakt waren door het iloz-platform, en graag in gesprek gingen met vertegenwoordigers van (voor hun) andere levensbeschouwingen om daarover ook uit de eerste hand te horen.

We werken aan onderlinge verbinding door bijv. in de activiteit Samen voor de Stad in gemengd samengestelde groepen aan de slag te gaan voor maatschappelijke projecten (ism. Stichting Present). En met een gemeenschappelijke afronding (maaltijd/bbq). Onze ervaring is dat In het expliciete licht van verschillende levensbeschouwingen ontmoetingen meerwaarde krijgen. (Anders blijft het ik/mijn groep naast/tegenover anderen; verschillende culturen).

In de Vredesweek ligt het accent meer op de verbinding met de stad: in (samenwerkings)projecten als de Walk of Peace, exposities in Forum/Voorde, presentaties in Stadstheater, CKC. Daarnaast is de inzet om in de wijken op wat kleinere schaal de ontmoeting van iloz-deelnemers (levensbeschouwelijke achterban) met de buurt/wijk te stimuleren; bijv. in thema-maaltijden ism.bijv. Piëzo.

Met de Dialoogbijeenkomsten gaan we een stapje dieper. Er is in de afgelopen jaren tussen levensbeschouwelijke partners vertrouwen gegroeid; dat geeft een basis om ook dieper te steken. Zo was de dialoogavond met Seydâ Buurman-Kutsal ingestoken op discriminatie: hoe ervaren we die, maar ook: hoe inclusief zijn we zelf / onze eigen gemeenschappen?

Met de inzet van de vooroordelenkoffer (op scholen) is de cirkel weer rond: door expliciet als verschillende levensbeschouwingen door één deur te gaan, geven we al een belangrijk signaal. En dat maakt het benoemen en bespreken van (onderlinge) vooroordelen vruchtbaar.

Partners