Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk

Wij geloven, dat God de Vader ons gemaakt heeft en dat de Vader zijn Zoon, Jezus Christus, gezonden heeft als Verlosser. Wij belijden dat Jezus Heer is. Wij geloven dat de Vader en de Zoon bij ons zijn in de geheime aanwezigheid van de Heilige Geest. De Geest wekt ons op tot geloof en nieuw leven door Gods Woord, de Doop en het Avondmaal.

De Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk staat in de lange traditie van het christelijk geloof. Daarmee is zij oud en jong tegelijk. Oud vanwege het deel zijn van de Kerk van de eeuwen, en jong vanwege het bewust hoog houden van Jezus’ Naam in deze tijd.

De wijkgemeente Oude Kerk heet zo vanwege het kerkgebouw, dat het oudste is van Zoetermeer. Wij maken deel uit van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Onze wortels liggen in de Hervormde Kerk. Wij noemen ons ‘confessioneel’, dat betekent dat wij de belijdenis, dat Jezus Heer is, in onze verkondiging en in ons dienend en missionair bezig zijn in praktijk willen brengen.

www.oudekerkgemeente.nl/