Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord

De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord (PWZN), kerkhoudend in de Ichthuskerk aan de Parkdreef in de wijk Seghwaert, heeft ongeveer 1.900 leden een bestrijkt de brede noordkant van de burgerlijke gemeente Zoetermeer. De PWZN / Ichthuskerk is een veelzijdige geloofsgemeenschap met ruimte voor ieder gemeentelid om invulling te geven aan haar of zijn geloof. Een gemeenschap, protestants van kleur en in goed contact met andersgelovigen en andersdenkenden. Een levendige gemeenschap met veel aandacht voor kinderen, inspirerende jongerenactiviteit en intensieve contacten met de basisscholen in de wijk en met het Oranje Nassau College.

De PWZN / Ichthuskerk kenmerkt zich door diverse achtergronden en opleidingen van mensen. Het is dus de kunst om de taal van de ander te verstaan. Dat doen we door een veelzijdigheid aan kerkdiensten en vele activiteiten door de week heen. De vernieuwde Ichthuskerk onderscheidt zich door een aantal liturgische en fysieke kenmerken die ons open en veelkleurige karakter weerspiegelen. Dat uit zich in experimentele vieringen op de tweede zondag van de maand en meditatieve en creatieve vieringen en vespers op sommige zondagavonden. Zo staat God centraal in een omgeving waar ruimte is voor verscheidenheid in betrokkenheid. Het gebouw is uitnodigend en gastvrij, multifunctioneel en flexibel.

Het pastoresteam van de PWZN / Ichthuskerk bestaat momenteel uit wijkpredikant ds. Rein Algera, ambulant predikant ds. Marina van der Zwaag, jongerenpastor Arianne Lodder en buurtpastor Halte 2717 Johan Roest.