Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Tekst voor bij monument tijdens de Walk of Peace.Tekst voor bij monument tijdens de Walk of Peace.

Vrede is een kostbaar geschenk

het kostbaarste geschenk wat mensen elkaar kunnen geven.

want…..

als er verdraagzaamheid is… kan er vrede zijn.

als gerechtigheid gewaarborgd is kan er vrede zijn

als mensen mogen zijn wie ze zijn, kan er vrede zijn

Als wij de mensen die anders denken dan wij, accepteren en respecteren, kan er vrede zijn

Als wij andere mensen niet onze wil op willen leggen, kan er vrede zijn

als je de ander kan vertrouwen en op hem of haar kan bouwen kan er vrede zijn

Als verschillen tussen mensen, ongeacht welk verschil, overbrugt kan worden, kan er vrede zijn.

Als wij in liefde met elkaar kunnen leven…. kan er vrede zijn…

 

Bij dit monument staan we op een plaats, over een periode in de geschiedenis waarin die liefde, verschillen, vertrouwen, de wil opleggen aan anderen, anders denken, zijn wie je bent, gerechtigheid…. NIET mogelijk was, onder druk stond…. de orde van de dag was.

 

Laten wij die vrede koesteren, vrede als kostbaar geschenk aan ons gegeven, ook elkaar toewensen…   Nu in een kort moment van stilte over de vrede die ons is geschonken nadenken….. even stil in jullie eigen gedachten…..

 

Diaken Ronald van Berkel

H.Nicolaasparochie