Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Bestuur

  • Voorzitter  Dhr. Shamier Madhar
  • Secretaris vacant.
  • Penningmeester Dhr. Flip Bakker
  • Bestuurslid Vida Niazian
  • Bestuurslid Annie Bihari

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Partners