Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Bestuur

  • Voorzitter  Dhr. Shamier Madhar
  • Secretaris Mw. Els Alebregtse
  • Penningmeester Dhr. Flip Bakker

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Partners

Share This